AKADEMİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

AKADEMİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Eğitim yapanlar bilmelidir ki eğitim hayatı bittikten sonra herkesin bitirdiği okula göre veya çalışırken elde ettiği duruma göre farklı akademik ünvanlara sahip olacaklardır. Bunun için biz de akademik ünvanların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız.  Yükseköğretim nedir? Sizin anlayabileceğiniz şekilde anlatmam gerekirse 2 yıllık olan üniversite bölümleri yüksekokul olarak anarız. Son zamanlarda yüksek okullar da 4 yıllık […]

Eğitim yapanlar bilmelidir ki eğitim hayatı bittikten sonra herkesin bitirdiği okula göre veya çalışırken elde ettiği duruma göre farklı akademik ünvanlara sahip olacaklardır. Bunun için biz de akademik ünvanların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız.

 Yükseköğretim nedir?

Sizin anlayabileceğiniz şekilde anlatmam gerekirse 2 yıllık olan üniversite bölümleri yüksekokul olarak anarız. Son zamanlarda yüksek okullar da 4 yıllık eğitim vermeye başlamıştır. Örnek vermek gerekirse Selçuk üniversitesi Adalet meslek yüksek okulu veya Hacettepe üniversitesi iktisadi idari bilimler fakültesine bağlı maliye meslek yüksekokulu gibi söylenebilir.

 Yükseköğretim nedir

 Ortaöğretimden gelerek en az 4 yıl yılı kapsayan, her aşamasında eğitim öğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyleri mevcuttur. 

YÖK nedir

 Kısaca YÖK olarak adlandırılan yüksek öğretim kurulu, öğretimi planlama, yönetmek, düzenlemek amacıyla kanunda belirtildiği şekliyle üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili ve adil bir biçimde kullanılmasını gerçekleştirmek amacıyla öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak amacıyla kurulmuş olan bir kurumdur.

Üniversite nedir 

Yüksek öğretim kurumlarının temelini oluşturan üniversite alt birimleri olan fakülte yüksekokul, konservatuvar meslek yüksek yüksek okulları ve enstitüler ve onlara bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. Ülkemizde 200’e yakın vakıf, özel ya da devlet üniversitesi bulunmaktadır.

akademik ünvanlar

Program nedir

 Akademik çevrelerde program, öğretim, dersler, stajlar gibi faaliyetlerin adına verilmektedir. Programlar sırasıyla önlisans, lisans, yüksek lisans, ve doktora olarak sıralanmış. Fakülte düzeyinde  programlar; tıp fakültesi, hukuk fakültesi, fen fakültesi, edebiyat fakültesi gibi bölümlerden oluşur. Alt bölümlerinde ise farklı ana bilim dalları vardır.

Örgün eğitim nedir 

Bir eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin uygulamalara devam etme mecburiyetinde oldukları eğitim öğretim sistemidir. Örgün eğitim de devam mecburiyeti olan eğitim sistemidir.

Öğretim görevlisi kimdir 

Herhangi bir alanda çalışma yapmış ve tanınmış, üniversitelerde ders vermek amacıyla görevlendirilen personele öğretim görevlisi adı verilmektedir. Bunlar öğretim üyeleri olarak da adlandırılmaktadır. Öğretim üyeleri büyükten küçüğe doğru sıralamak gerekirse; profesör, doçent, yardımcı doçent öğretim üyesi olarak anılmaktadır.

 Okutman kimdir 

Üniversitelerde eğitim öğretim sürecinde tüm öğretim programlarında okutulmasi zorunlu olan derslerde görev alan öğretim elemanına okutman adı verilir.

 Lisans nedir

BUNU DA OKUMALISINIZ>>>  Öğrenciler Reklam Aracı Olmayacak

 4 yıllık eğitim programını kapsayan bir yüksek öğretim programına lisans adı verilmektedir. Ortaöğretimden gelen öğrencileri en az 8 yarı yıllı örgün eğitimde veya uzaktan eğitimden geçirilme programına lisans adı verilmektedir.

 Lisansüstü nedir 

Yüksek lisans adı da verilen doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimini de içeren programlara lisansüstü adı verilmektedir.

İkinci öğretim nedir

Yüksek öğretim kurumlarında bazı normal ya da örgün, önlisans ve Lisans programlarının bir kısmının muadili programlar açılır ve bu programlar örgün eğitim değil de diğer zamanlarda ders verir. Bu yapılan eğitime ikinci öğretim adı verilir. İkinci öğretim öğrencileri normal programlara yatay geçiş yapma imkanı yoktur.

Fakülte nedir 

Yüksek düzeyde eğitim öğretim bilimsel araştırma yapan ve kendisine birimler bağlanabilen üniversitedeki yüksek öğretim kurumudur. Örneğin Ege üniversitesi Fen fakültesi, İstanbul üniversitesi tıp fakültesiÜniversitelerin oluşturduğu anabilim dallarını bünyesinde barındıran kurumlara fakülte adı verilmektedir.

 Enstitü nedir 

Lisansüstü düzeyde eğitim öğretim verebilen birbiriyle ilgili bilim dallarından oluşan yüksek öğretim kurumu örnek olarak söyleyebiliriz. Bir üniversitede  Fen bilimleri enstitüsü o üniversitedeki tüm  fen bilimleri lisansüstü eğitim öğretimini kapsayan bir kurumdur.

Doktora nedir 

Bir yüksek lisans programını bitirdikten sonra veya lisans programdan mezun olduktan sonra kendi dalında sınavla birini veya bir bilimsel eserle dereceye ulaşılması için yapılan basamaklardan birisidir. Doktora öğretimi lisans düzeyinden sonra yapıldığı zaman minimum 6 yıl, yüksek lisans düzeyinden sonra yapıldığı zaman ise minimum 4 yarıyıl süresini içermektedir. Bu yüzeydeki uluslararası resmi tanımlaması ‘Ph.D’ denir. En yüksek seviyeli akademik derecedir.

 Doçent nedir

Üniversitelerdeki bilimsel çalışmalarını özgün olarak yapmış,  bu eseriyle doçentlik sınavını başarmış kişiler doçent olarak tanınır.

 Danışman kimdir 

Enstitüde kayıtlı öğrencilere ders veya tez (bu yüksek lisans tezi olabilir doktora tezi olabilir sanatta yeterlilik tezi veya uygulaması olabilir) bunlardan herhangi bir çalışmayı yürülten birine rehberlik etmek amacıyla enstitü yönetimi tarafından atanan öğretim elemanına danışman adı verilir.

 Bölüm nedir

Birbirini tamamlayan, amaç olarak nitelik yönünden bir bütün oluşturan  anabilim ve anasanat dallarından oluşan ve fakülteleri, yüksek okulları eğitim öğretimin bilimsel araştırmaya uygun şekilde yapılmasıdır. Bu yapılan çalışmaların tümü bölüm adı verilmektedir.

Açık eğitim nedir 

Öğrencilere örgün değil de iletişim araçları ile eğitim planlayan ve yapılan eğitim türüdür.   Akademik ünvanlar ile ilgili kısa bilgiler verdik.

Bir önceki yazımız olan Özel Okul, Devlet Okulu Tercihi başlıklı makalemizde Çocuğu hangi okula göndermeliyiz, Okul tercihi nasıl olmalı ve Özel Okul mu Devlet Okulu mu hakkında bilgiler verilmektedir.

] }

Sosyal Medyada Paylaşın:
İlginizi Çekebilir

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?