ALLAH’IN KUTSAL MESAJLARI; KUR’AN-I KERİM

ALLAH’IN KUTSAL MESAJLARI; KUR’AN-I KERİM

MUCİZE KİTAP: KUR’AN-I KERİM Kur’an Allah’ın en büyük mucizesidir ve Kur’an-ı Kerim İslam’ın hakkı olduğunun delilidir ve Kur’an kalıcı ve sonsuz bir mucize kitaptır. Ama onun nasıl bir mucize olduğunu çok nâdir duymuşsunuzdur. Kur’an-ı Kerim Allah’ın en üstün mucizesidir, o öyle bir mucizedir ki diğer bütün mucizeler Kur’an-ı Kerime kıyasla çok küçük ve önemsiz kalırlar. […]

MUCİZE KİTAP: KUR’AN-I KERİM

Kur’an Allah’ın en büyük mucizesidir ve Kur’an-ı Kerim İslam’ın hakkı olduğunun delilidir ve Kur’an kalıcı ve sonsuz bir mucize kitaptır. Ama onun nasıl bir mucize olduğunu çok nâdir duymuşsunuzdur. Kur’an-ı Kerim Allah’ın en üstün mucizesidir, o öyle bir mucizedir ki diğer bütün mucizeler Kur’an-ı Kerime kıyasla çok küçük ve önemsiz kalırlar. Çünkü Kur’an-ı Kerim o kadar güçlü o kadar parlak o kadar göz kamaştırıcıdır ki diğer mucizeler ne kadar parlak olursa olsun güneş olduğu zaman yıldızların hükmünün olmadığını gibidir. Yâsir Kadehi adlı din âliminden alıntılar yapıyoruz.

KUR'AN-I KERİM
KUR’AN-I KERİM

Allah’ı överek ve Muhammed Aleyhisselâma salavat ile başlıyoruz diyor. Müslümanlar olarak Kur’an-ı Kerim Allah’ın en büyük mucizesi olduğunu biliyoruz. Çocukken bize öğretilen Müslümanlıkla gurur duyuyoruz ve bütün arkadaşlarımızı da bunu söylüyoruz. Bugüne kadar bir çok güzel konuşmacıdan ve din alimlerinden sürekli olarak Allah’ın en büyük mucizesi olduğunu duyduk. Kur’an-ı Kerim’in İslam’ın hakkı olduğunun ispatı olduğunu da öğrendik aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in kalıcı ve sonsuz bir mucize olduğunu, fakat onun nasıl bir mucize olduğunu çok nâdir duymuşsunuzdur ve bu mucizenin konsepti nedir. İşte bugünkü konuşmanın amacı Allah’ın mucize göndermesi kavramını açıklamak ve Kur’an-ı Kerim neden, nasıl bir mucize olduğunu açıklamak…

MUCİZE NE DEMEKTİR

Arapça’da mucize kavramına  mu-ci-ze kelime olarak, tekrar edilemeyen, taklit edilemeyen anlamına gelmektedir. Mucize aynı zamanda, bildiğiniz, alışık olduğumuz olan şeylerin dışına çıkmak, olağanüstü olmak olmayacak  şeylerin olduğunu bilmek, düşünmektir. O kadar derin bir olaydır ki, sıradan bir insan için o kadar anlaşılmazdır ki mantıklı düşünen her insanın tek açıklaması bunun Allah’ın kendisinden bir mucize olduğunun mucizenin çok örneği vardır. Hatta en önemli mucizelerden birisi Allah her peygamberi bir mucize olarak göndermiştir. Örneğin hazreti Musa en basit örneklerden biridir. Allah’ın hazreti Musa’ya verdiği mucizeleri bir bakın, Allah ona 9 mucize vermiştir. Allah Kur’an-ı Kerim de 9 tane mucizeden bahsetmektedir. Bu mucizelerden birisi Asa idi ki hazreti Musa onu fırlatınca yılana dönüşebiliyordu.

KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ

Bu hiçbir insanoğlunun yapabileceği bir şey değildir. Mucizelerden biri de Kızıldenizin ortadan yarılması. Kim Kızıldenizi asayla dokunup yarabilir ki? Bu bir insanın açıklayamayacağı ve aklının almayacağı şeylerdir Hazreti İsa’yı da bir mucize üstü mucize diyebiliriz. Onun sadece doğumu mucizenin ta kendisiydi. asla taklit edilemeyecek ve bugüne kadar taklit edilemeyen tek doğumdu bakire olan annesi, hazreti Meryem’den dolması bir mucizedir. Aynı zamanda birçok şeyi haber vermesi de İsrailoğullarına ”evinizde ne olduğunu söyleyeceğim!! dedi ve söyledi. Onların gözleri önünde ölüleri diriltmesi de mucizelerden biri. Allah Celle Celalühü ona henüz yeni ölmüş ve yeni gömülmüş birinin adını söylemesini istedi, O da ismini söyledi  Allah onu tekrar diriltti O oysa. Tıbbi olarak ölü idi. Kesinlikle tamamen ölüm sahte bir ölüm değildi. Mucizelerden biri de topraktan güvercin yapması ve sonra ona işlediğinde Allah’ın güzelce can vermesi idi. Böylece Allah topraktan canlı yarattığı şeyi aynen insanoğlunu yarattı. İşte biz Müslümanlar bunlara mucize diyoruz.

BUNU DA OKUMALISINIZ>>>  Özlenen Ramazan Ayı

Allah neden mucizeler gönderdi

Peki Allah neden mucizeler gönderdi, mucize yollamanın amacı neydi? Mucize yollamadım amacı peygamber’in Allah’ın elçisi olduğunu ispatlamaktadır. Mucizenin amacı budur. Allah’ın mucizeleri gönderilmesinin sebebi insanlara peygamberin yalan söylemediğini kanıtlamaktadır. Gönderdiği peygamberlerin yalancı, dolandırıcı, sihirbaz olmadığını  göstermek istemesidir. Allah yardım ettiği bir insan olduğunu göstermek istemesidir. Bu yardım hiçbir şüphe kalmayacak şekilde Allah’ın ispatı sayesindedir, direkt olarak Allah’tan olduğunu açıkça gösterir. Böylece peygamberimiz hazreti Muhammet sallallahu aleyhi ve sellem gelince, Kureyşliler mucize istedi ve dediler ki ”neden gökten melek indiriyorsun, niye yeri yarıp nehirler atamıyorsun, neden Mekke’nin bu kuru topraklarında nehir akıyor sun?  Allah da onlara mucizeler gönderdi. Allah onlara birçok mucizeler gönderdi ama aynı zamanda en üstün mucizeyi de onlara verdi. Bu mucize Kur’an-ı Kerim mucizesidir. Allah Kur’an-ı Kerimin 5 farklı ayetinde meydan okur ve bu ayetlerin meydan okuma ayetleridir. 5 ayrı ve farklı ayette Allah meydan okur ve bu ayetlerden birinde der ki ”andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an-ı Kerimin bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar da yine onun benzerini getiremezler.

Yani ilk vahiyde Allah bu Kur’an-ı Kerime benzer bir kitap getirin, diyerek mucizesini göstermeye çalışıyor. Eğer bu kitabın sahte olduğunu düşünüyorsanız, eğer bu adam haşa yalancı ise, o zaman neden siz de aynısını yapamıyorsunuz? Bu bir meydan okumadır. Ve plan yaptılar, uğraştılar ama bu meydan okumaya karşı başarılı olamadılar, olmaları da imkansızdı. Böylece Allah meydan okumayı hafifletti dedi ki Kur’an-ı Kerime benzer 10 sure ortaya koyun, Kur’an-ı Kerimin tamamının benzerini değil, sadece 10 sure taklit ederek 10 sure yapın ve bir bakın bakalım yaptıklarınız Kur’an-ı Kerimi taklit edebildiniz mi? Onlar bunu bile yapamadılar.

BUNU DA OKUMALISINIZ>>>  Kendine Güvenmek

Allah Kur’an-ı Kerimin tamamından 10 sureye indirdi, sonra tekrar indirdi ve ültimatom verdi ve bu indirilen 5 ayetin sonuncusudur. 5 ayetin sonuncusu bakara suresidir ve Allah der ki !!eğer o kulumuza yani peygamber efendimize Muhammet Mustafa aleyhisselâma indirdiğimiz Kur’an-ı Kerim hakkında şüphede iseniz o zaman onun benzeri sadece bir sure ortaya koyun ve ona benzeyen sadece bir tane sure getirin, tamamını değil, 10 suresini değil, sadece bir suresine benzer bir sure yapın da görelim dedi. Meydan okuma ağırdı, tüm Kur’an-ı Kerimin taklidini yapamadılar. 10 sure yapamadılar, bir sure yine yapamadılar. Allah sonra ültimatom vererek der ki ”istediklerinizi yardıma çağırın” ve sonra söyle der ”eğer yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız, asla yapamayacaksınız, bu bir ültimatomdur” Bu da bir başka mucizedir. Çünkü bu bir öngörüdür. Allah der ki ”eğer yapamazsanız, orada ingilizcede tırnak içine alan bir ifade vardır ve kesindir ki ”asla yapamayacaksınız” tırnak içinde ”eğer yapamazsanız” ifadesidir şarttır. Eğer yapamazsanız ki sonsuza kadar asla yapamayacaksınız o zaman yakıtı insanlar ve taşlar olan hakikati inkar edenler için hazırlanmış azaba da hazırlanın, der.

Bu kalıcı bir ültimatomdur. Yani şu anda geçerli olan bir ültimatomdur. Biz de bugün bu şekilde sadece rakibinize değil, sadece tartışmacı değil tüm insanlığa meydan okuyabilir, bütün insanlığı meydan okuyarak diyebiliriz ki ey Kur’an-ı Kerime inanmayan insanoğlu, hepiniz bir araya gelin, tüm bilim adamlarının ve bütün bilgisayarlarınız ve programlarınız yöneticileriniz bir araya gelin, bilgisayar programı yazın ve bakın yapabilecek misiniz, istediğinizi yapın, şairlerimiz getirin, uzmanlarımız getirin istediğinizi yapın ve tüm Kur’an-ı Kerime değil, 10 tane sûre değil, Kur’an-ı Kerime benzeyen sadece bir tane sure ortaya koyun. Eğer Kur’an-ı Kerimin Tanrı’dan olmadı iddianızda haklı iseniz bu sebeple bu kalıcı bir meydan okumadır. Bizim zamanımızda da hala geçerli ve etkili olan bir meydan okumadır.

BUNU DA OKUMALISINIZ>>>  Mehmet Akif Ersoy Kişiliği Hayatı

 Şimdi ortaya çıkan sonuç şudur;

Peygambere verilen diğer mucizelerle ilişkin olarak Kur’an-ı Kerim mucizesinin konumu nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme birçok mucize verildi, ona birçok mucize verildiğini biliyoruz, ona verilen mucizelerden bir tanesi ayı ikiye yarması idi. Kureyşliler ona ayı ikiye yarılması için bir meydan okuyunca parmağını aya doğru uzattı ve ay gözleri önünde ikiye ayrıldı. Onun mucizelerinden bir diğeri de defalarca ve defalarca insanların gözleri ile şahit olmasıyla az bir miktar yiyecek yüzlerce bazen binlerce kişiye geçim sağladı. Bir başka mucize Hendek savaşında bir bardak süt 1500 den fazla sahabe tarafından doyana kadar içildi . Her biri doyana kadar içti, 1500 den fazla kişi doyana kadar tek bir bardak sütten içti ve herkes bunu gördü, anlattı. Hudeybiye savaşında da tek bir kırba su 1400’den fazla orduya yetti, hem de sadece içmek için değil abdest almak için de… Tek bir kırba sudan ordu içti ve abdest aldı düşünebiliyor musunuz?

Tebük savaşında birkaç hurma ve birkaç parça ekmek peygamber efendimizin önüne getirildi ve ordunun sadece bu kadar yiyeceği var denildi. Böylece elini yemeğin içine koydu ve Allah’a dua etti o yemek savaşan tüm ordusuna yetti. Bu gerçekten yaşanmış bir mucizedir, Müslümanlar bunu gördü ve herkese anlattılar. Bunların yanı sıra daha birçok mucize var hepsi için vaktimiz yok. Sorun şu ki peygambere verilen  Kur’an-ı Kerim mucizesinin konumu nedir? Bu sorunun cevabı peygamber efendimizin en üstün mucizesidir. bu da Kur’an-ı Kerim’dir. Şüphesiz o öyle bir mucizedir ki diğer tüm mucizeler Kur’an-ı Kerim’e kıyasla küçük ve önemsiz kalırlar. Kur’an-ı Kerim ile karşılaştırılınca diğer tüm mucizeler çok küçük kalır. Çünkü Kur’an-ı Kerim o kadar güçlü o kadar parlak o kadar göz kamaştırıcıdır ki diğer mucizeler ne kadar parlak olursa olsun, güneş varken yıldızlar önemsiz kalır.

Bir önceki yazımız olan Kendine Güvenmek başlıklı makalemizde kendinize özgü güveni geliştirme ve Özgüven hakkında bilgiler verilmektedir.

] }

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?