Az Kullanılan Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları

Az Kullanılan Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları

Dilimizde konu anlatımlarında cümle kurarken ya da duygu düşüncelerimizi anlatırken kullandığımız noktalama işaretleri nokta, virgül olarak düşünür. Oysa oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. 1. bölümde yazım kuralları ve noktalama işaretleri adını verdiğimiz konu anlatımında sık kullanılanları örneklerle anlatmaya çalışmıştık. Bugünkü dersimizde az kullanılan noktalama işaretleri ve yazım kuralları üzerinde duracağız: iki nokta: Genelde diyalog şeklinde yazılan […]

Dilimizde konu anlatımlarında cümle kurarken ya da duygu düşüncelerimizi anlatırken kullandığımız noktalama işaretleri nokta, virgül olarak düşünür. Oysa oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. 1. bölümde yazım kuralları ve noktalama işaretleri adını verdiğimiz konu anlatımında sık kullanılanları örneklerle anlatmaya çalışmıştık. Bugünkü dersimizde az kullanılan noktalama işaretleri ve yazım kuralları üzerinde duracağız:

iki nokta:

Genelde diyalog şeklinde yazılan metinlerde çok kullanılan bu işaret konuşan kişinin isminden sonra konur. (:) bu işaret konulduysa hemen aşağıya satırbaşı yapılıp — yani konuşma çizgisi konmalıdır. Kamil:

— Ne zaman gideceksiniz, dedi.

Genelde bu ikili birlikte kullanıyor ama her zaman bu durum bu şekilde devam etmez. Bir şey anlatırken örnek verildiği zaman yazılan cümle ya da kelime öbeklerinden sonra iki nokta konur.

Ege Bölgesi’nin illeri: İzmir, Manisa, Aydın, Denizli

Sonbahar mevsiminin sebzeleri: turp, ıspanak, lahana, pırasa

(-) Kısa çizgi nerelerde kullanılır (kısa çizginin kullanıldığı yerler)

Az kullanılan noktalama işaretlerinden birisi – kısa çizgidir. Kendi kısa olsa da kullanıldığı yerler oldukça fazladır. Bunlar,

 • Sözcüklerin ek ve köküne ayırmak için
 • Satırlara sığmayan kelimeleri hecelere ayırmak için
 • Cümle içinde ‘arasında ve anlamını’ vermek için kullanılan sözcükler arasına konur. Konak-Bornova güzergahı
 • Heceleri ayırmak için a-ra-la-rı-na tire ya da kısa çizgi konur.
 • Bir başka kullanım alanı ise cümle ve sözcüklerin sonuna ve  başına konarak vurgulamaya yarar.

Üç noktanın kullanıldığı yerler

Az kullanılan noktalama işaretleri arasında 3 noktada bulunmaktadır…

Genelde cümle sonunda tamamlanmamış ve devamını okuyucuya bırakmış bırakılmış cümlelere üç nokta konur. Örnek, Sizi elime bir geçirirsem…

Diğer bir kullanım olanı benzer örnekleri aynı şekilde devam edeceğini anlatır Akdeniz Bölgesi’nin şehirleri: Adana, Antalya, Isparta, Mersin…

Ünlem işaretinin kullanıldığı yerler

Arkadaşlar cümlede anormal bir durum söz konusu ise sonuna nokta yerine ünlem işareti konur. Anormal bir durumdan kastımız, anlatılmak istenen cümle bir duygu yoğunluğu ile ifade ediliyorsa ünlem işaretine ihtiyaç duyulur. Yani üzülme, sevinme, korkma, acıma, küçümseme anlatan cümlelerin sonuna bu işaret konur. İmdat! Hey! Tüh! Vah! Yazık! Yaşasın! Dikkat! Zavallı!

Alay edilen bir cümle sonunda ya da kelime yanında parantez içinde ünlem işareti kullanıldığı zaman aslında alay ediliyor demektir. Her şeyi bilen (!) yetkililer bize danışma ihtiyacı duymuyorlar.


Kısaltmaların yazılışı

Kısaltmalarla ilgili çok titiz davranmak gerekiyor, çünkü oldukça fazla ayrıntı var. Kısaltmalardan sonra gelen eklerin yazılması, okunması başlı başına bilgi birikimi ve tecrübe gerektiriyor. Kısaltmaların yazılışı aslında çok zor değil fakat gireceğiniz bütün sınavlarda kısaltmalardan sonra getirilen eklerin yazılışı ile ilgili dikkat gerektiriyor. Örneğin, kısaltmalar büyük harflerle yazılır arasına nokta konmaz ama onlardan sonra gelen ekler bazen açılım şeklinde düşünülüp ona göre ek getirilir, bazen de kısaltma şeklinde yazıldığı gibi sonuna kesme işareti ile ek getirilerek ayrılır.

OGS, TDK, TBMM, THY, RTÜK

Dil isimleri: Alm. Frn. İng.

Yerleşim birimlerinin isimleri: mah. cad. sok. no.

Akademik ünvanların kısaltmalarında Doç. Prof. Dr. Müh.

Ölçü birimlerinin kısaltması: kg cm ml

Yazım kuralları noktalama işaretleri

Türkçe’de ayrı yazılan kelimeler

 • Bitki isimleri ayrı yazılır. kuş üzümlü, çörek otu, asma yaprağı
 • Gök cisimleri ayrı yazılır. kuyruklu yıldız 
 • Ulaşım yolu isimleri deniz yolu çevre yolu hava yolu
 • Şey kelimesi her zaman ayrı yazılır. çok şey, bir şey, her şey
 • ‘her’ kelimesi genelde ayrı yazılır, sadece herhangi yazarken bitişik olur. Diğer kelimelerle kullanılırken ayrı yazılır. her an, her gün, her biri, her zaman, her şey
 • mi ayrı yazılır. İster soru şeklinde olsun, ister pekiştirme amaçlı olsun mi ayrı yazılır.
 • Park etmek, fark etmek, hak etmek, terk etmek… benzer kelimelerde ayrı mı bitişik mi olması gerektiğini anlamak için ses olayına bakılır. Yani ses düşmesi ya da ses türemesi varsa bitişik yazılırlar. Herhangi bir ses olayı yoksa bu tür kelimeler ayrı yazılırlar. hissetmek, affetmek zannetmek bitişik yazılır, çünkü ses olayı meydana gelmiş.

Türkçe’de birleşik yazılan sözcükler

 • ‘ev, hane’ içeren kelimeler: kitabevi, huzurevi, pastane, hastahane
 • Ara yönler: kuzeydoğu, güneydoğu, kuzeybatı
 • Mecazlaşan kelimeler bitişik yazılır. devetabanı, kuşburnu, aslanağzı
 • Pekiştirme yapılan sözcükler bitişik yazılır. masmavi, kıpkırmızı, upuzun
 • İçinde ‘baş’ bulunan sözcükler: başhekim, başaktör, başçavuş
BUNU DA OKUMALISINIZ>>>  PARAGRAF KONUSU VİDEOLU KONU ANLATIMI

Yazılışı karıştırılan kelimeler

 • yalnız
 • yanlış
 • herkes
 • birçok
 • birkaç
 • hiçbir
 • biraz
 • bugün
 • egzoz
 • iddia
 • kılavuz
 • tıraş
 • antrenman
 • espri
 • sürpriz
 • kibrit
 • orijinal
 • kılavuz
 • art arda
 • herhangi
 • soğan
 • soğuk
 • domates

Dilimizde anlatımı güzelleştirmek, güçlendirmek amacıyla kullanılan noktalama işaretleri ve yazım kuralları hakkında bilgilendirme yaptık. Bol örneklerle konunun pekiştirilmesi sağlanmalıdır.

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler (TDK’ya göre)

Türçe Yazım Kuralları

        A.Cümle büyük harfle başlar: Ak akçe kara gün içindir.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. (Atatürk)

Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem vb.) konur:

Atatürk “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” diyor.

Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç)

        UYARI: İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle baş­lamaz:

        Bir zamanlar -bu zamanlar çok da uzak değildir, bundan on, on iki yıl önce- Türk saltanatının maddi sınırları uçsuz bucaksız denilecek ka­dar genişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

        Bu sefer de onları -her zamanki yerlerinde bulmak ihtimaliyle- farkında olmadan aramıştım. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar:

        Menfaat sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. (Cenap Şahabettin)

UYARI: İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıra­landığında bunlar büyük harfle başlamaz:

Bu eskiliği siz de çok evde görmüşsünüzdür: duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler… (Memduh Şevket Esendal)

UYARI: Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime özel ad değilse büyük harfle başlamaz: 2007 yılında Türk Dil Kurumunun 75. yılını kutladık.

Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede de ilk harf büyük yazılır: “Banka, bütçe, devlet, fındık, kanepe, menekşe, şemsiye” gibi yüzlerce ke­lime, kökenleri yabancı olmakla birlikte artık dilimizin malı olmuştur.

“Et-, ol-” fiilleri, dilimizde en sık kullanılan yardımcı fiillerdir.

B. Dizeler büyük harfle başlar:

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

        Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Muhibbi)

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. (Mehmet Akif Ersoy)

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. (Yahya Kemal Beyatlı)

C. Özel adlar büyük harfle başlar:

1. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar: Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kâzım Karabekir, Ahmet Haşim, Sait Faik Abasıyanık, Yunus Emre, Karacaoğlan, Âşık Ömer, Wolfgang von Goethe, Vilhelm Thomsen vb.

Takma adlar da büyük harfle başlar: Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman), Demirtaş (Ziya Gökalp), Tarhan (Ömer Seyfettin), Aka Gündüz (Hüseyin Avni, Enis Avni), Kirpi (Refik Halit Karay), Deli Ozan (Faruk Nafiz Çamlıbel), Server Bedi (Peyami Safa), İrfan Kudret (Cahit Sıtkı Tarancı), Mehmet Ali Sel (Orhan Veli Kanık) vb.

2. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar: Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakam Erol Bey, Dr. Alâaddin Yavaşça; Sayın Prof. Dr. Hasan Eren; Mustafa Efendi, Zeynep Hanım, Bay Ali Çiçekçi; Mareşal Fevzi Çakmak, Yüzbaşı Cengiz Topel; Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, Genç Osman, Deli Petro vb.

Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle baş­lar: Baba Gündüz, Dayı Kemal, Hala Sultan, Nene Hatun; Gül Baba, Susuz Dede, Telli Baba vb.

UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar: Tülay ablama gittim. Ayşe teyzemin keki çok güzel.

3. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle baş­lar: Uzak Doğu’dan gelen heyeti Vali dün kabul etti.

        4. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar:

Sayın Bakan,

Sayın Başkan,

Sayın Rektör,

Sayın Vali,

        Mektuplarda ve resmî yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar:

BUNU DA OKUMALISINIZ>>>  IŞIK VE SES KONU ANLATIM VİDEOSU

        Sevgili Kardeşim,

Aziz Dostum,

Değerli Dinleyiciler,

5. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar: Boncuk, Fındık, Minnoş, Pamuk vb.

6. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar: Alman, Arap, İngiliz, Japon, Rus, Türk; Kazak, Kırgız, Oğuz, Özbek, Tatar; Hacımusalı, Karakeçili vb.

7. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar: Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça, Arapça; Oğuzca, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb.

8. Devlet adları büyük harfle başlar: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kırım Özerk Cumhuriyeti vb.

9. Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar: Müslümanlık, Müslüman; Hristiyanlık, Hristiyan; Musevilik, Musevi; Budizm, Budist; Hanefilik, Hanefi; Katoliklik, Katolik vb.

10. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar: Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibele vb.

UYARI: “Tanrı, Allah, İlah” sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar: Eski Yunan tanrıları. Müzik dünyasının ilahı.

“Amerika’da kaçakçılığın allahları vardır.” (Tarık Buğra)

11. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar: Merkür, Neptün, Satürn; Halley vb.

UYARI: Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar:

Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. (Hüseyin Cahit Yalçın)

12. Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır: Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi vb.

UYARI: Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır: Bursa’nın doğusu, Ankara’nın batısı vb.

13. Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar: Afrika, Asya; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu; İstanbul, Taşkent; Turgutlu, Ürgüp; Akçaköy, Çayırbağı; Bahçelievler, Kızılay, Sarıyer vb.

14. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya YakasıÇanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb.

UYARI: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar: Konya ili, Etimesgut ilçesi, Uzungöl beldesi, Taflan köyü vb.

15. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar: Halit Rifat Paşa Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Karaköy Meydanı, Zafer Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ziya Gökalp Bulvarı, Nene Hatun Caddesi, Cemal Nadir Sokağı, İnkılap Sokağı vb.

16. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün ke­limeleri büyük harfle başlar: Dolmabahçe Sarayı, İshakpaşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Ankara Kalesi, Alanya Kalesi, Galata Köprüsü, Mostar Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Zafer Abidesi, Bilge Kağan Anıtı vb.

17. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yer adının ilk harfi büyük yazılır: Hisar’dan, Boğaz’dan, Köşk’e vb.

18. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Devlet Malzeme Ofisi, Millî Kütüphane, Çocuk Esirgeme Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği, Çankaya Lisesi; Anadolu Kulübü, Mavi Köşe Bakkaliyesi; Türk Ocağı, Yeşilay Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Emek İnşaat; Bakanlar Kurulu, Türk Dili Dergisi Yayın Danışma Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü vb.

19. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Medeni Kanun, Türk Bayrağı Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği vb.

20. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle baş­lar:

Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim’de toplanır. Bu yıl ise Meclis, yeni döneme erken başlayacak.

Türk Dil Kurumu çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Kurumun 21 Mayıs 2009 tarihinde Kars’ta düzenlediği toplantıda kullanıma açıldı.

2876 sayılı Kanun bu yıl yeniden gözden geçiriliyor.

Yazarlara ödenecek telif ücreti, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ne göre düzenlenmektedir. Yapılan işlem Yönetmelik’in 4’üncü maddesine aykırı düşmektedir.

BUNU DA OKUMALISINIZ>>>  2. Sınıflar 2. Dönem Zümre Tutanağı Örneği

21. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar: Nutuk, Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Anadolu Notları, Sinekli Bakkal; Türk Dili, Türk Kültürü, Varlık; Resmî Gazete, Hürriyet, Milliyet, Türkiye, Yeni Asır; Kaplumbağa Terbiyecisi; Yorgun Herkül; Saraydan Kız Kaçırma, Onuncu Yıl Marşı vb.

UYARI: Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz: Milliyet gazetesi, Türk Dili dergisi, Halı Dokuyan Kızlar tab­losu vb.

UYARI: Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır: Mai ve Siyah, Suç ve Ceza, Leyla ile Mecnun, Turfanda mı, Turfa mı?, Diyorlar ki, Dünyaya İkinci Geliş yahut Sır İçinde Esrar, Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe, Ben de Yazdım, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu vb. Özel adın tamamı büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki de büyük harfle yazılır: DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ vb.

22. Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar: Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Nevruz Bayramı, Miraç Kandili; Anneler Günü, Öğretmenler Günü, Dünya Tiyatro Günü, 14 Mart Tıp Bayramı, Hıdırellez vb.

23. Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum vb. toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Karamanlı Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı vb.

24. Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Kurtuluş Savaşı, Millî Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Lale Devri, Cahiliye Dönemi, Buzul Dönemi, Millî Edebiyat Dönemi, Servetifünun Dönemi’nin, Tanzimat Dönemi’nde vb.

25. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Asyalılık, Darvinci, Konyalı, Bursalı vb.

UYARI: Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz: acem (Türk müziğinde bir perde), hicaz (Türk müzi­ğinde bir makam), nihavent (Türk müziğinde bir makam), amper (elektrik akımında şiddet birimi), jul (fizikte iş bi­rimi), allahlık (saf, zararsız kimse), donkişotluk (gereği yokken kahra­manlık göstermeye kalkışma) vb.

UYARI: Para birimleri büyük harfle başlamaz: avro, dinar, dolar, lira, kuruş, liret vb.

UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz.

UYARI: Müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz: acemaşiran, acembuselik, bayati, hicazkâr, türkü, varsağı, bayatı vb.

26. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar: Antep fıstığı, Brüksel lahanası, Frenk gömleği, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Japon gülü, Maraş dondurması, Van kedisi vb.

Ç. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar: 29 Mayıs 1453 Salı günü, 29 Ekim 1923, 28 Aralık 1982’de göreve başladı. Lale Festivali 25 Haziran’da başlayacak.

Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar: Okullar genel­likle eylülün ikinci haftasında öğretime başlar. Yürütme Kurulu toplantı­larını perşembe günleri yaparız.

D. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar: Giriş, Çıkış, Müdür, Vezne, Başkan, Doktor, Otobüs Durağı, Dolmuş Du­rağı, Şehirler Arası Telefon, 3. Kat, 4. Sınıf, 1. Blok vb.

E. Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır.

        F. Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. Açıklayıcı yazı, cümle niteliğinde değilse sonuna nokta konmaz.

Bir önceki yazımız olan Cümlede Fiilimsileri Bulma başlıklı makalemizde Cümlede Fiilimsiler Nasıl Bulunur, Fiilimsiler ve FİİLİMSİLER KONU ANLATIM VİDEOSU hakkında bilgiler verilmektedir.

] }

Sosyal Medyada Paylaşın:
İlginizi Çekebilir

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?