İş Güvenliği İSG Uzmanı-OSGB Nedir Görevleri Maaşı

İş Güvenliği İSG Uzmanı-OSGB Nedir Görevleri Maaşı

Dünya genelinde yükselen değer olarak kabul edilen iş sağlığı ve güvenliği üniversite öğrencileri arasında da yükselen trend olarak öne çıkıyor. Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir? İSG nedir, iş sağlığı ve güvenliği teknikeri olmak için neler gerekir? Hangi üniversite bölümleri tercih edilmelidir? İSG taban puanları, başarı sıralaması nasıldır? Bölümden mezun olanlar nerede iş bulup çalışabilir, aldığı […]

Dünya genelinde yükselen değer olarak kabul edilen iş sağlığı ve güvenliği üniversite öğrencileri arasında da yükselen trend olarak öne çıkıyor. Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir? İSG nedir, iş sağlığı ve güvenliği teknikeri olmak için neler gerekir? Hangi üniversite bölümleri tercih edilmelidir? İSG taban puanları, başarı sıralaması nasıldır? Bölümden mezun olanlar nerede iş bulup çalışabilir, aldığı maaş yeterli midir? Çalışma şartları nasıldır? Kimler İSG uzmanı olabilir… Bütün bu soruların cevaplarını öğrenmek için hazırladığımız makaleyi sonuna kadar okumalısınız.

İş güvenliği neye denir

Çalışılan ortamda üretilen iş sebebiyle meydana gelebilecek her türlü kısa ya da uzun suluklu sağlık sorunlarının ortaya çıkmaması için yapılan çalışmalara iş güvenliği denir. Bu kavram genelde iş yerleri için geçerli gibi düşünülür, oysa bütün dünya düşünüldüğü zaman ücretli ya da ücretsiz emek üretilerek yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan her iş için geçerlidir. Bahçede, mutfakta, yolda… umumu ilgilendiren cadde, sokak, park alanlarında alınması gereken bütün tedbirleri içermektedir.

Ülkemizde henüz yeni yeni işleme konulan iş sağlığı ve güvenliği kavramı hemen herkesi uzaktan yakından ilgilendirmektedir. Türkiye’de 2012 senesinde yayımlanmış olan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kısaca İSG şeklinde telaffuz edilmektedir.

Ülkemizde iş sağlığı ve iş güvenliğinin gelişimi

Avrupa’da sanayi devriminin hızlı bir şekilde dünyayı etkilemesi ister istemez diğer ulusları da yakından ilgilendirmiştir. Bu kapsamda geç de olsa ülkemizde de cılız adımlar atılmıştır. Cumhuriyet döneminde sadece Tanzimat süreci içinde yetersiz olmakla birlikte iş sağlığı ve güvenliği alanında birkaç adım atıldığı söylenebilir. Sonrasında İLO sözleşmesi çerçevesinde gerekli adımlar atılmıştır.

Türkiye’de 2012 yılında gerekli atılım ve adımlar atılarak İSG üzerinde kafa yorulmaya başlanmış, beraberinde işçi-işveren, devlet bir çatı altına girerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda iş güvenliği alanında iş üretme yetkisi bulunan kişiler ilgili firmalarda ücretli olarak çalışma hakkına sahiptir. Bu açıdan bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği bölümü büyük ilgi ile karşılanmaktadır. Neticede tek başına iş güvenliği uzmanı olmak, ortak sağlık güvenlik büroları açmak, işyeri hekimi çalıştırmak söz konusu olmuştur. Ancak bütün bu çalışma şartları belli standart ve kurallara uygun olarak yapılması için düzenlemeler yapılmıştır.

BUNU DA OKUMALISINIZ>>>  İnşaat Teknolojisi Teknikeri Ne İş Yapar Maaşı Ne Kadar

Yüksek öğrenim kurumlarının tamamına yakını hem iki yıllık önlisans düzeyinde hem de 4 yıllık lisans düzeyinde iş sağlığı ve güvenliği bölümü açarak bu açığın kapanmasına gereken desteği sağlamaktadırlar.

İSG teknikeri olmak

İş sağlığı ve güvenliği bölümü niçin okunmalıdır

Programın amacı Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi ve sektörde oluşan boşluğun doldurulması için iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ya da teknikeri yetiştirmek olarak açıklanabilir.

İSG teknikeri-uzmanı olmak için ne yapılmalı

Liseden mezun olduktan sonra YKS sonucunda TYT puan türünde en az 150 veya üstü puan alanlar dışarıdan okumak istedikleri takdirde açıköğretim fakültelerine kayıt yaptırabilirler. Örgün bölümlerde okumak isteyenler 2 yıllık düşünüyorsa iş sağlığı ve güvenliği teknikeri olmak şartıyla 167 puanı geçmeleri istedikleri üniversitelerin tercih edilmesine olanak tanıyacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyenler 4 yıllık eğitim veren ve sayısal puan dile giriş yapılan iş sağlığı ve güvenliği bölümü okumak zorundadır. lisans düzeyinde eğitim almak isteyen İSG ilgilileri her türlü puan neticesinde devlet üniversiteleri de dahil okuma şansına sahiptir. Kontenjanların çoğu dolmadığı dikkatlerden kaçmıyor. Kendi yaşadığınız şehirde veya en yakın ilde ya da tercih edilen bir üniversitede 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği bölümü okuyabilirsiniz.

İSG uzmanı olmak

Kimler İSG uzmanı olabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma hayatını denetlemekle mükellef olan müfettişler, yüksek öğrenim kurumlarının mimarlık ve mühendislik fakültelerinin bitirenler, teknik öğretmen ünvanı bulunanlar, biyolog, kimyager ve fizikçi ünvanı olan kişiler, yüksek öğrenim kurumlarının iş sağlığı ve güvenliği bölümünü bitirenler iş güvenliği uzmanı olma hakkına sahiptir.

Yeni düzenleme ile işyerlerinde tehlike sınıflarına göre iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunludur. Az tehlikeli lan işyerlerinde C sınıfı belgesi olan İSG uzmanı çalışabilir. Tehlike düzeyi B sınıfında olan ya da çok tehlikeli olarak kabul edilen A sınıfı iş güvenliği uzmanları çalıştırmak zorundadır.

İş yerleri risk durumlarına göre bir iş güvenliği uzmanı ile anlaşmak zorundadır. Bugüne kadar 20000 civarında A sınıfı, 17000’den fazla B sınıfı, 18 bin civarında C sınıfı iş güvenliği uzmanı aktif olarak görev alıyor. Bu sayı her yıl giderek katlanıyor. Ülkemizde iş güvenliği uzmanının henüz istenilen seviyelere ulaşmadığı düşünülmektedir. Bu bakımdan gelecek hedefi olan karizmatik bir işte yüksek ücretle çalışmak isteyenler üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği bölümünü okumak istiyor.

BUNU DA OKUMALISINIZ>>>  İşletme Yönetimi Bölümü Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Nasıl iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olunur

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra açılan sınava giren adaylar başarılı olmaları durumunda sertifika sahibi oluyor. Bu sertifika ile İSG uzmanı olarak çalışma hakkını elde ediyorlar.

Türkiye’de yaşanan iş kazalarının sona erdirilmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda şirketler iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundadır. Her ne kadar, her yıl binlerce insan bu sektöre dahil olsa da ihtiyaç duyulan İSG uzmanı sayısı yeterli değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kanun çerçevesinde işçi sayısı oranında bazı istisnalar hariç bütün işyerlerinin iş güvenliği uzmanı bulundurulmasını zorunlu hale getirdi.

İSG Bileşenleri

İş sağlığı ve güvenliği bölümünde hangi dersler okutulur

Hukuk, bireyler arası iletişim, iş sağlığı ve güvenliğinin temelleri, iş hukuku ve iş sağlığı güvenliği mevzuatı, işletme ilkeleri, yabancı dil, çalışma hayatında bilişim belge yönetimi, çevre sağlığı ve güvenliği, afet acil durum, endüstriyel kazalarda iş sağlığı ve güvenliği, temel yangın güvenliği, iş hijyeni ve ergonomi, iş yaşamında risk etmenleri ve yönetimsel faktörler, sektörel iş sağlığı ve güvenliği, maden metal ve inşaat sektörlerinde iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı yönetimi, kimya ve biyolojik sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği,

İSG teknikeri kime denir

2 yıllık önlisans iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunu olana İSG teknikeri ünvanı verilir. 4 yıl olan lisans bölümünü bitiren iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunu da uzman olarak mezun olur.

OSGB nedir ne iş yapar

Açılımı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak kısaltılan OSGB yasal çerçevede bakanlık tarafından yetkilendirilen işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek amacıyla, mevzuat çerçevesinde tıbbi ve fiziki donanıma sahip olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak kabul edilen; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi temin eden yetkili kuruluştur.

İş güvenliği uzmanı

İş güvenliği uzmanı iş imkanları

Bütün sektörlerde olduğu gibi işgüven iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunu olan ve İSG uzmanı olarak çalışmak isteyenler de belli aşamalardan geçilmelidir. Bunun için girilen sınavlarda alınan puanlara göre çalışılacak güvenlik sınıfı ortaya çıkacaktır.

BUNU DA OKUMALISINIZ>>>  İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Detaylı Bilgi

Türkiye’de yaklaşık 110 bin civarında iş güvenliği uzmanı çalışmaktadır. Bu sayı sürekli olarak artış göstermektedir.

İş güvenliği uzmanı olarak çalışmak isteyenler firmaların iş ilanlarını takip etmelidir. Hemen hemen bütün sektörler İSG uzmanı ilanı yayınlamaktadır. Yani çalışamayacağı alan, sektör, saha yoktur. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanı iş imkanları çok yüksektir.

Kariyer sitelerinde en fazla ilan verilen iş kolu olarak dikkat çekmektedir.

İş güvenliği uzmanı çalışma türleri

Yetki belgesi bulunan İSG uzmanı iki türlü çalışma hakkına sahiptir. Birincisi, kısmi ya da tam zamanlı olarak herhangi bir firmada çalışabilir. İkincisi ise Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yani OSGB olarak kabul edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki verilen firmaların görevlendireceği iş yerlerinde çalışabilirler.

Türkiye’de işçi güvenliğini ve sağlığını en çok tehdit eden sektör olarak inşaat öne çıktığı için, OSGB firmaları aracılığı ile istihdam edilmek isteyenler tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak çalışmak için buralara başvuru yapmalıdır.

İş güvenliği uzmanı maaşı

Bazı mesleklerin maaşı net olarak söylenemez. İşte bunlardan birisi de iş güvenliği uzmanlığı yapan kişilerdir. Herhangi bir firmada çalışmak için yetkinlik, tecrübe ve alanında bilgi sahibi olmak gibi kriterler iş güvenliği uzmanının maaşını belirleyecektir.

Ayrıca hizmet üretilecek sektör de yine İSG uzmanı maaşını netleştirecektir. Büyük ölçekli bir firmada pozisyon bulan iş güvenliği uzmanı maaşı yerine göre 7000 TL, yerine göre 15 bin TL’yi bulabilir. Diğer sektörlerde ise asgari ücretten tutun da 5-6 bin liraya kadar maaş alma durumu ortaya çıkabilir.

Bir önceki yazımız olan Kredi ile Alınan Ev (Konut) Satılır mı? başlıklı makalemizde banka ipotekli ev satın alınır mı, ipotekli ev satın alınır mı ve ipotekli konut satılır mı hakkında bilgiler verilmektedir.

] }

Sosyal Medyada Paylaşın:
İlginizi Çekebilir

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?