EĞİTİM

Sıkça Sorulan Sorular

Her ne kadar günümüzde eğitim anlayışı v modeli değişmiş olsa da uzmanlar akademik anlamda eğitimin beceri, bilgi ve anlayışların kişide meydana getirdiği davranış değişikliği olarak yorumlamaktadır.

Eğitim sayesinde başta yanlış davranışlar değişir, istenilen yönde kişide meydana gelen bu değişim eğitimin nüvesini oluşturur. Davranışların değişmesi kişide belli bir farklılaşma ortaya koyar. Kültürel ve sosyal olarak toplumda bireyin farklılığını öne çıkarır.

Eğitimin belli amaçlar doğrultusunda yapılmasına formal eğitim denir. Önceden hazırlanan program çerçevesinde eğitim süreci devam eder. Bu süreçte öğretim öne çıksa da esas olan bireyin kontrollü bir şekilde olumlu yönde davranış değiştirmesine yönelik çalışmalar yürütmektir.

Hiçbir amaç, hedef belirlemeksizin rastgele ve gelişigüzel olarak yapılan eğitim modeline informal eğitim denir. Farkına varılmadan öğrenme gerçekleşir. Toplum arasında, bireyler içinde oluşan etkileşim informal eğitime örnek olarak gösterilir.

Eğitim sürecinde 3 esas özellik bulunmaktadır. Bunlar; amaç, öğrenme ve öğretme etkinlikleri sonuçta da yapılan değerlendirme ile süreç tamamlanmış olur.

Eğitim sadece okulda gerçekleşmez, hayat boyu sürer. Yani herhangi bir mekan ve yer sınırlaması söz konusu olamaz, her yerde eğitim verilir, alınır.