İLKOKUL

Türkiye\'de zorunlu eğitimin 1. kademesi olan 4 yıllık bölüm ilkokul olarak kabul edilmektedir.

Sınıfta kalınır. Veli isteği ile veya öğrenci devamsızlığı neticesinde ilkokulda sınıfta kalınır.

İlkokul 1,2,3. sınıfta öğrencilere herhangi bir başarı belgesi verilmemektedir. Son sınıfta notu 85 ve üzeri olanlara takdir belgesi, 70 üzeri olanlara ise teşekkür belgesi verilmektedir.

Sadece 4. sınıf öğrencilerine bütün derslerde sınav yapılarak sınıf geçme notu belirlenir. Diğer sınıflarda öğrencilere sınav yapma durumu söz konusu değildir.

Türkiye\'de ilkokula başlama yaşı her yıl değişiklikler göstermektedir. Farklı alternatifler sunularak öğrencilerin ilkokula devam edip etmeyeceğine karar verilir. 72 aylık olan öğrenciler zorunlu olarak ilkokula başlamakla mükelleftir, diğerleri ise dilekçe ile ya da rapor alınarak eğitim almasına-almamasına karar verilir.


"acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Türkiye\'de zorunlu eğitimin 1. kademesi olan 4 yıllık bölüm ilkokul olarak kabul edilmektedir." } }, { "@type": "Question", "name": "İlkokulda sınıfta kalınır mı?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Sınıfta kalınır. Veli isteği ile veya öğrenci devamsızlığı neticesinde ilkokulda sınıfta kalınır." } }, { "@type": "Question", "name": "İlkokulda öğrencilere hangi belgeler verilir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "İlkokul 1,2,3. sınıfta öğrencilere herhangi bir başarı belgesi verilmemektedir. Son sınıfta notu 85 ve üzeri olanlara takdir belgesi, 70 üzeri olanlara ise teşekkür belgesi verilmektedir." } }, { "@type": "Question", "name": "İlkokulda öğrencilere sınav yapılır mı?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Sadece 4. sınıf öğrencilerine bütün derslerde sınav yapılarak sınıf geçme notu belirlenir. Diğer sınıflarda öğrencilere sınav yapma durumu söz konusu değildir." } }, { "@type": "Question", "name": "İlkokula başlama yaşı kaçtır?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Türkiye\'de ilkokula başlama yaşı her yıl değişiklikler göstermektedir. Farklı alternatifler sunularak öğrencilerin ilkokula devam edip etmeyeceğine karar verilir. 72 aylık olan öğrenciler zorunlu olarak ilkokula başlamakla mükelleftir, diğerleri ise dilekçe ile ya da rapor alınarak eğitim almasına-almamasına karar verilir." } }] }