Kültür

Sıkça Sorulan Sorular

Kültür zaten basit bir şekilde tanımlanamaz. Tarihsel gelişim içerisinde, uzun yıllar yaşanılan tecrübelerin ortaya çıkardığı yaşam biçiminin tümüne kültürel yansıma diyebiliriz. Kültür insanların uzun tecrübeleri sonucunda edindikleri bilgilerin, değerlerin bir imbikten geçirilerek günümüze taşınması durumudur.

Kültür içinde maddi ve manevi değerlerin tamamını barındırmaktadır. Maddi değerler; yaşam biçimleri, yeme-içme, giyinme gibi ögelerdir. Manevi değerler ise duyguları, düşünceleri, gelenek-görenek, anane, örf, adetler olarak karşımıza çıkar.

Olmaması garip olurdu. Türk kültürü diyebilmek için başka toplumlardan farkımız olmalıdır. Her toplumun kültürü farklıdır; benzer ve farklı yanları olması da olağandır.

Kültür içinde bir toplumun yaşam döngüsünü yansıtır. Bunlar; konuştuğu dil, inandığı din, yaşarken tekrarladığı gelenek görenekler, eğlencesi, sanatı, duygu ve düşünceleri olarak ortaya çıkar.

Kültür farklı şekillerde kategorize edilmektedir. Bunlar; kitle kültürü, elit kültürü ve halk kültürü şeklinde ifade edilmektedir.