Sınıf İçinde Oynanacak Oyunlar

Sınıf İçinde Oynanacak Oyunlar

Okul öncesi ve ilkokul döneminde çocukların sınıf içinde ve bahçede bol bol oyun oynaması tavsiye edilmektedir. Öğretmenler çocuklara uygun oyunları seçerek fiziksel aktivitelere destek olabilirler. hepinsan.com olarak sınıf içinde oynanacak oyunlar nelerdir araştırdık ve öğretmenlerin hizmetine sunduk. Seviyelerine uygun olmak üzere aşağıdaki sınıf içi oyunları zaman ve mekan koşulları göz önünde bulundurularak oynatabilirsiniz. Torbada ne […]

Okul öncesi ve ilkokul döneminde çocukların sınıf içinde ve bahçede bol bol oyun oynaması tavsiye edilmektedir. Öğretmenler çocuklara uygun oyunları seçerek fiziksel aktivitelere destek olabilirler. hepinsan.com olarak sınıf içinde oynanacak oyunlar nelerdir araştırdık ve öğretmenlerin hizmetine sunduk. Seviyelerine uygun olmak üzere aşağıdaki sınıf içi oyunları zaman ve mekan koşulları göz önünde bulundurularak oynatabilirsiniz.

Torbada ne var?

Çocukların elleri arkada olacak şekilde omuz omuza hizaya gelerek bir çember oluşturulur. Ortaya bir ebe seçilir. Çemberdeki çocuklardan birisine bir torba verilir. Torbayı elden ele aktaran çocuklar çemberde bu şekilde torbayı taşımaya devam ederler. Ortadaki öğrenci torbanın hangi öğrencide olduğunu bulmaya çalışması gerekir. Birkaç tahmin yapması istenir. 3 tahmin, 5 tahmin… önceden öğretmen tarafından çocuklara söylenir. Eğer istenilen tahmin gelmezse ebe değiştirilir. Torba bulmaca oyunu bütün çocuklar oynayacak şekilde devam ettirilir.

Bu oyun hem ilkokul 1. 2. sınıf hem de okul öncesi çocuklarda sınıf içinde veya bahçede uygun ortamda oynatılabilir.

Avcılık oyunu

Çocukların içinden biri lider olarak belirlenir. Lider olan çocuk bahçede istediği tarafa doğru hareket eder. Sonra da ‘Benimle kim nokta.. avlamaya gelecek? diye sorar. İstediği hayvanın söyleyebilir. Lider önde yürür, diğer çocuklar da onu takip eder. Avcı olan çocuk arada bir elindeki tüfeğini sağa sola çevirerek hayvan avlıyormuş gibi yapar. Arada bir silahını ateşler ve istediği şekilde ses çıkarır. Bu esnada onu takip eden çocuklar yerlerine doğru koşar. İlk yerine giden çocuk avcı lideri olmayı hak eder. Oyuncular yoruluncaya kadar oyun bu şekilde devam eder.

Anasınıfı öğrencileri için oyunlar

Bekçinin köpeği

Herhangi bir yere konulan nesnenin gözleri kapalı olan biri tarafından bulunmasına dayalı bir oyundur. Bir öğrencinin gözü kapatılır. Öteki öğrenciler ise ortaya konan nesneye ulaşmaya çalışırlar. Bekçi köpeği eğer farketmeden alınırsa, nesneyi alan kişi ebeliği hak eder. Köpek eşyayı alacak kişiyi farkederse havlar. İşte bu durumda başka bir bekçi köpeği ebelik yapar.

Eğlenceli bir sınıf içi oyunu arayanlara şiddetle tavsiye edilir.

Önce gelen kazanır

Sınıf içinde öğretmenin kontrolünde oynanacak bu güzel oyunu hemen anlatalım. Öğretmen iki eline de herhangi bir nesne alır. Gerisinde ise 2 tane öğrenci hazır bekler. Öğretmen işaret verdiği zaman öğrenciler öğretmen tarafından tutulan nesneleri almaya çalışırlar. Bunun için belli bir mesafe önceden belirlenir. En kısa süre içerisinde öğretmenin elindeki nesneleri alan kazanır. Dolayısıyla öğretmenin yanına önce gelen kazanır.

Bu oyunu sınıf yerine bahçede de rahat bir ortamda oynamak daha yararlı olacaktır.

Meyvelerin dansı

Sınıf içinde oynanacak oyunlardan en eğlencelisi diyebileceğimiz bu güzel oyunu şu şekilde oynayabilirsiniz. Ebe olacak öğrenci tahtanın önünde bekler. Önceden 4 grup meyve ismi belirlenir. Ebe olan öğrenci, gruptaki isimlerden bazıları rastgele söyler. İsmi söylenen gruptaki öğrenciler hemen yerlerini değiştirir. Ebe olan öğrenci arada bir ‘meyveler dans etsin’ derse bütün öğrenciler istediği yere oturabilir. Sınıfta tam bir karmaşa hali yaşanacaktır ama bu durum öğretmeni rahatsız etmemelidir, çünkü çocuklar oynarken eğlenecek haliyle gürültü çıkaracaktır.

Kurt ve kuzular

Öğrencilerden birisi kurt olur ve sınıfta ayakta bekler. Diğer bütün öğrenciler kendi yerlerine oturup bekler. Kurt olarak seçilen öğrenci sıraların arasını dolaşır. Sınıfta 3 tane öğrenciye elleriyle dokunarak kuzu olarak belirler. Sonra tekrar sınıfın önüne geri gelir, kurt gibi uluması sesi çıkarır. Bu sesi duyan kuzular yerlerini değiştirmeye çalışır. Kuzular yerlerini değiştirirken kurt yerinden kalkar herhangi bir kuzunun yerine oturur. Bu aşamada yerini kaptıran ebe olur.

BUNU DA OKUMALISINIZ>>>  Yaşlılık İle İlgili Fıkralar

Oyunun dozu iyi ayarlanmalıdır. Ebe olmak isteyen çocuklar bile bile yerini kaptırmaya çalışır.

Bunu kim sakladı, oyunu

Öğrencilerin hepsi yerlerinde oturur vaziyette oyuna dahil olurlar. İçlerinden biri tahta önünde bekler ancak arkadaşlarına arkası dönük vaziyette ve gözleri kapalı olmalıdır. Sınıf içinden bir çocuk öğretmen tarafından seçilerek dışarıya çıkarttılar veya sınıf müsaitse herhangi bir köşesine saklanması istenir. Oturan öğrenciler yerlerini değiştirir. Ebe olan öğrenci sınıfa dönerek saklanan ya da dışarıya çıkan öğrencinin kim olduğunu bulmaya çalışır. Bunun için de 3 hak verilir. 1 dakika içerisinde bilemezse dışarıya çıkan öğrenci veya bir başkası ebe olarak oyuna devam eder.

Oyunu eğlenceli kılmak için oturan, yer değiştiren öğrencilerin abartmamak koşulu ile yüz ifadelerini biraz tuhaf ve komik yapmaları istenebilir.

Sincap ile ceviz

Sınıftaki öğrencilerin tamamı yerlerinde bekler, içlerinden birisi sincap olarak seçilir ve eline bir ceviz alması istenir. Sınıfta ceviz benzeri herhangi bir nesne bunun için kullanılabilir. Oturan öğrenciler başlarını sıranın üstüne koyarak uyuyormuş gibi yaparlar ancak elleri yandadır. Avuçları açık olacak şekilde beklerler. Sincap olarak seçilen öğrenci elindeki cevizle, uyuyormuş gibi yapan öğrencilerin arasında gezinir. Ceviz olarak kabul edilen nesneyi herhangi bir arkadaşının avucunun içine bırakır. Sonra da hızlıca yerine koşar. Eline ceviz bırakılan öğrenci ebeyi yerine oturmadan yakalaması gerekir. Eğer yakalayamazsa sonraki sincap kendisi olacaktır. Sincap ile ceviz oyunu bu minvalde devam edip bütün öğrencilerin eğlenmesi sağlanmalıdır.

Dikkat oyunu

Çocuklar sıralarında oturur vaziyette oyuna dahil olurlar ancak içlerinden 7-8 kişi öğretmen tarafından tahtanın önüne çağırılır. Hepsinin yönü arkadaşlarına dönük olmalıdır. Bu öğrencilere birer isim bulunur. Hayvan isimleri, renk isimleri, şehir isimleri ya da oyuncak isimleri olabilir. Sıralarında oturan öğrenciler başlarını sıraya koyarak gözlerini yumarlar. Ayakta duran öğrencilerin yerleri karıştırılır. Sırada kafalarının masa üstüne koyan bütün öğrenciler ayaktaki öğrencilere bakar. Öğretmen oturanlar arasından birkaç öğrenciyi seçer. Yerleri değişen öğrencilerin önceki sıraya göre dizilimini yapmasını ister.

Dikkat gerektiren bu sınıf içi oyunu kurallar değiştirilerek oynamak mümkündür.

Arı kovanda

Öğrencilerin hepsi ayakta sıra olur. öğretmen ‘Arı kovanda’ derse çocukların hepsi çömelme vaziyetine geçer. ‘Arı kovandan çıktı’ dediği zaman ise herkes ayağa kalkar. Öğretmen tarafından tempo belirlenir. Hatta birkaç farklı komut eklenebilir. Çocukların tavsiyesine uygun olarak çömelme, eğilme, sağa dönme, sola dönmek gibi eylemleri hatta sportif faaliyetleri gerçekleştirmek için bu oyun idealdir.

Boncuk yarışı

Öğrenciler üçerli ya da 4’erli gruplara ayrılır. Grupta yer alan çocukların ellerine farklı renklerde bardaklar verilir. Ortaya bir çember çizilir. Çember içine önceden belirlenmiş renklerdeki boncuklar serpilir. Her grupta yer alan çocuklar kendilerinden toplanması istenen renkteki boncukları toplamaya çalışır. Boncuk sayısı boncukların büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Toplanan boncuklar önceden hazırlanmış olan kavanozlara boşaltılır. En sonunda istenen süre zarfında en fazla boncuğu toplayan grup yarışmayı kazanır.

Boncuk topluma yarışması güvenlik önlemleri çerçevesinde oyun atılmalıdır. Boncukların üstüne basıp kayma tehlikesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla diğer oynamayan çocukların kenarda beklemesi sağlanmalıdır.

BUNU DA OKUMALISINIZ>>>  Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşları Birlikteliği

Gül-Gülme oyunu

Öğrencilerin bir halka da çember yapması istenir. Ebe olacak kişi eline alacağı orta büyüklükteki bir topla öğrencilerin kahkaha atmasına yardımcı olur. Topu havaya atarsa çocuklar gülmeye başlayacaktır, topu tuttuğu zaman gülmek yasaktır. Kısaca top eldeyken gülünmeyecek, top havada ya da yerdeyken çember içindeki çocuklar gülmeye devam edecektir. Gül-gülme oyunu komik ve eğlenceli zaman geçirmek için güzel bir araçtır.

Papağan

Papağan oyunu

Çocuklardan birisi papağan olarak seçilir, bir diğeri ise papağanın karşısına geçer. Papağan olmayan öğrenci aklına gelen herhangi bir şeyi söyler. Onun ağzından çıkan her kelime ya da cümle papağan tarafından tekrar edilmelidir. Eğer şaşırırsa papağanlık rolünü bir başka öğrenciye kaptırır. Sık sık aynı kelimelerin tekrar edilmesi papağan olacak kişiyi zor durumda bırakacak ve herkes bol bol kahkaha atacaktır.

Gerçekçi ayna

Bir kişi ebe olarak seçilir ve ayna olması istenir. Diğer bir çocuk ise aynanın karşısına geçer, değişik figürler yapar. Saçını tarar, kravatını düzeltir, elbisesini giyer, jest mimik yapar. Velhasıl ayna olacak kişiyi zor durumda bırakmak adına farklı figürler ortaya çıkarır. Burada amaç aynadaki görüntüyü tekrarlamaktır. Öğrenciler ayna ile karşısındaki çocuğun hareketlerine bakarak gülecekler.

Oyun belli kural ve standartlara uygun şekilde oynanmak zorunda değildir. İlkokul sınıf içi oyunları biraz serbest bırakılmalıdır, yani aynanın karşısına bir ya da birkaç kişi geçirilebilir ya da bir öğrenci ayna olarak sınıfın karşısına geçer diğerleri hep birlikte onu taklit edebilir. Değişik varyasyonlar denenebilir.

Panduf çiftleme

Anasınıfında oynanabilecek oyunlardan biri de panduf çiftleme oyunudur. Çocukların ayaklarındaki farklı desen ve renklerdeki terlikler karıştırırlar. İçlerinden 2 öğrenci seçilir. En çok terlik eşini bulan çocuk yarışmayı kazanacaktır. Ebe seçmek için sayışmaca yapılabilir. En fazla sayı üreten çocuk ve onunla yarışan diğer çocuk birlikte alkışlatılır.

Boomm

Bomm oyunu

Ritmik saymayı öğretmek amacıyla sınıf içi oyunları arasına alabileceğiniz ‘bom oyunu’ dikkat ve sayma becerisi gerektirir. Kurallar önceden öğrencilere anlatılır. Sonu yani birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılar söylenmeyecektir. Bu sayıların yerine yüksek sesle ‘bomm’ diye bağrılmalıdır. kurallar değiştirilebilir; 4’ün katları, 3’ün katları gibi zorluklar sınıf seviyesine göre şekillenebilir. Neticede bütün öğrencilere sayılar sırayla saydırılır. Söylenmemesi gereken sayıyı söyleyen yanar. Burada şuna dikkat edilmelidir; öğretmen sayıları sırayla saydırmamalıdır. Çünkü, çocuklar önceden kendine hangi sayının geleceğini kestirip yanmamak için dikkatli davranacaktır. Bunun yerine rastgele, karışık olarak öğrencilere sayılar saydırılmalıdır.

Oldukça keyifli bir ilkokul sınıf içi oyunu sizleri bekliyor.

Hedef oyunu

Öğretmen sınıf tahtasına iç içe geçmiş çemberler çizer. Çemberleri içten dışa doğru puanlar. Örneğin en dışta kalan çemberin puanı 5 olur. En ortadaki çemberin puanı 100 olarak kabul edilir. Aradakiler de 50, 30, 10 gibi puanlar ile sınırlar belirlenir.

Sonrasında öğrenciler 3 gruba ayrılırlar. Zaten sınıflar genelde 3 grup şeklinde hazır sınıf sistemi düzeni oluşturulmuştur. Her gruptan bir öğrenci hedef tahtasının karşısında belli uzaklıkta, gözleri kapatılarak eline tebeşir ya da tahta kalemi verilir. Gözü kapalı olarak ilerleyen öğrenci hedef tahtasında ilk dokunduğu yer, alacağı puanı gösterecektir. Her gruptaki öğrenciler sırayla aynı işlemi tekrarlar. Aldıkları puanlar puan tablosuna kaydedilir. En sonunda bütün grupların puanı hesaplanır. Yüksek puan alan grup hedef oyunu galibi sayılacaktır.

İlkokul öğrencileri için oyunlar

Su yarışı oyunu

Sınıftaki öğrenciler iki farklı gruba ayrılmalıdır. Gruptaki öğrencilerden her birine dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapılır. Sonra ellerine bir kova, bir de bardak verilir. Yarışmaya katılan öğrenciler ellerine aldıkları bardakları su ile doldurarak kendi kovasına taşır. Bunun için sınıfın ya da bahçenin su yarışı yapmaya elverişli olması önemlidir.

BUNU DA OKUMALISINIZ>>>  'Bas üstüne, Ustan Görmesin' fıkrası

Köy okullarında su yarışı yapılabilir, diğer merkez okullarda çok katlı binalarda şartlar uygunsa bu sınıf içi oyunu oynatılabilir. Güvenlik önlemi gerektiren bir oyun olduğunu söylemeye gerek yok.

Serbest yuvarlanma oyunu

Anasınıfı çocuk oyunları arasında yer alan serbest yuvarlanma sınıf içindeki halı üzerinde yapılır. Çocuklara kendilerini bir top gibi hissetmeleri ve başka birinin onu yuvarlandığını söylemek yeterlidir. Serbest yuvarlanma sonrasında oyundan yorulan öğrenciye bazı sorular sorulur. Örneğin; seni kim yuvarladı, topun rengin nasıldı, mutlu oldun mu, yuvarlanırken korktun mu ve benzeri sorular. Hem oyun hem de duygu ifadelerini yansıtan serbest yuvarlanma oyunu fiziksel olarak da çocuk gelişimine katkı sağlamaktadır.

İstenmeyen şapka

Öğrencilerin bir çember yapması istenir. Sevilen bir müzik eşliğinde bir şapka kafadan kafaya dolaştırılır. Öğretmen kontrolündeki müzik arada bir durdurulur. Bu esnada şapka hangi öğrencinin başında kaldıysa, şapkalı öğrenciden bir sosyal etkinlik yapması istenir. Bu bir fıkra anlatma, dil alıştırma tekerlemeleri, bilmece veya şarkı söyleme olabilir.

Ses tanıma oyunu

Öğrenciler sıraya da sandalyelerine oturur. Ellerini yüzlerini masa üzerine veya dizlerine bırakarak kapatırlar. Öğretmen çocuklara ilginç sesler dinletir. Bu sesler; imkanlar dahilinde bulunan, ortamda duyulabilecek, yapılabilecek sesler olmalıdır. Örneğin, iki metalin birbiriyle çarpışması, cama tıklatma, anahtar şıklatma, kapı çalma ve benzeri. Ses çıkardıktan sonra çocukların gözlerini açması istenir. Bu sesin ne olduğu bulunmaya çalışmalıdır. Ses tanıma oyunu isteğe göre zenginleştirilir, kurallar değiştirilir. Gözler kapalı iken de sesin tanınması gibi.

Dudak okuma oyunu

Sınıf içi oyunlar arasında mutlaka öğrencilere uygulanması gereken bir çalışma var sırada. Sessiz bir ortamda öğretmenin söylediklerini anlamaya çalışmak. Ses çıkarmadan sadece dudakları ile kelime ya da cümle söyleyen öğretmenin öğrenciler tarafından anlaşılmasına yönelik bir oyun. Sınıf seviyesine göre basitten zora doğru dudak okuma oyunu oyna atılmalıdır. 1 heceli, 2 heceli, 3 heceli kelimeler veya basit cümleler söylenmelidir.

Öğretmenin söylediğini okuyan öğrenci ebe olarak yola devam edebilir.

Mikroptan kaç!

Okul bahçesinde oynamanın daha uygun olacağını düşündüğümüz mikroptan kaç oyunu çocukların koşu becerisine destek olacaktır. İsteyerek ya da sayışma sonucunda seçilen ebe mikrop olarak belirlenir. Tehlikeli bir mikroptan psikolojik olarak bile herkes etkilenir ve kaçmaya çalışır. Ebe, yani mikrop virüsü diğer çocuklara bulaştırmak için onların peşine düşer. Diğer çocuklar da mikroptan kaçarak kendini korumaya çalışır. Ebe kime dokunursa o çocuk hastalanır. Hasta olan kişi hareket edemez, oturduğu yerde kalır. En sona kalan öğrenci ebe olacaktır.

İlkokul öğrencileri için oyunlar yayımladık. İmkanlar, zaman ve ortam müsait olduğu zaman çocuklara oyun oynatılmalıdır. Anasınıfı çocukları için de yukarıdaki yazılanların çoğu uygun gelebilir.

Kış mevsiminde kapalı ortamlara sıkışan ve oyun oynamak ihtiyacı hisseden çocuklara mutlaka fırsat verilmelidir.

Bir önceki yazımız olan Çocuklar Nasıl Mutlu Edilir? başlıklı makalemizde çocuğu mutlu etmek, Çocuklar Nasıl Mutlu Olur ve ÇOCUKLARI MUTLU ETME METOTLARI hakkında bilgiler verilmektedir.

] }

Sosyal Medyada Paylaşın:
İlginizi Çekebilir

BİRDE BUNLARA BAKIN

2 yorum

    • O zaman çok şanslısın Eren. Sınıf içinde oyun oynayan öğrenci sayısı çok azdır. Oynamadıklarınız hangisi ise onları da oynamanızı tavsiye ederim:)

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?